ผลการแข่งขันวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice สาขาปฐมวัย ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1

This slideshow requires JavaScript.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 จัดประชุมทางวิชาการปฐมวัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวดการแข่งขันรูปแบบการปฎิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice สาขาปฐมวัย ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองร้อย้เอ็ด มึผู้ส่งผลงานที่เป็นตัวแทนครูจาก 7 อำเภอ ทั้งหมด 20 โรงเรียน ผลการประกวด ดังนี้
ชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสมใจ ปริปุณณะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว อำเภอจตุรพักตรพิมาน
อันดับที่ 2 นางจงรัก โพธิ์ชี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
อันดับที่ 3 นางนวลจันทร์ นามนุษย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
ในส่วนผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องขออภัยที่จัดเตรียมไปไม่พอกับความต้องการ ดิฉันจะจัดส่งให้ในช่องหนังสือราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1
ในการจัดงานในครั้งนี้ดิฉันต้องขอขอบพระคุณ
ท่านผู้อำนวยการวีระศักดิ์ คำขูรู ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ประธานเครือข่ายเมืองพรหม เมืองหงส์ โคกล่าม
ท่านผู้อำนวยการสุริยะ พุคสีแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม รองประธานเครือข่าย
และท่านผู้อำนวยการจิระเดช ผือโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ล่าว ที่กรุณาให้การส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินงาน

About these ads

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s