ผลการแข่งขันวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice สาขาปฐมวัย ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1

This slideshow requires JavaScript.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 จัดประชุมทางวิชาการปฐมวัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวดการแข่งขันรูปแบบการปฎิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice สาขาปฐมวัย ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองร้อย้เอ็ด มึผู้ส่งผลงานที่เป็นตัวแทนครูจาก 7 อำเภอ ทั้งหมด 20 โรงเรียน ผลการประกวด ดังนี้
ชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสมใจ ปริปุณณะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว อำเภอจตุรพักตรพิมาน
อันดับที่ 2 นางจงรัก โพธิ์ชี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
อันดับที่ 3 นางนวลจันทร์ นามนุษย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
ในส่วนผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องขออภัยที่จัดเตรียมไปไม่พอกับความต้องการ ดิฉันจะจัดส่งให้ในช่องหนังสือราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1
ในการจัดงานในครั้งนี้ดิฉันต้องขอขอบพระคุณ
ท่านผู้อำนวยการวีระศักดิ์ คำขูรู ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ประธานเครือข่ายเมืองพรหม เมืองหงส์ โคกล่าม
ท่านผู้อำนวยการสุริยะ พุคสีแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม รองประธานเครือข่าย
และท่านผู้อำนวยการจิระเดช ผือโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ล่าว ที่กรุณาให้การส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s